Wspólnota CFD

ks. Grzegorz Pomorski SDS, dyrektor Szkoły Formatorek Zakonnych, duszpasterz CFD

ks. Piotr Śleczka SDS, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Trzebini i Kursu Formacji Juniorackiej, wykładowca etyki, superior wspólnoty

ks. Jacek Łabęcki SDS, duszpasterz CFD, konsultor wspólnoty

ks. Leszek Skaliński SDS, od 1.01.2021 – kapelan i mistrz nowicjatu we wspólnocie Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie (pozostaje członkiem wspólnoty CFD Trzebinia)

ks. Rafał Pasternak SDS, dyrektor Roku Odnowy Duchowej, duszpasterz CFD

ks. Daniel Banaszkiewicz SDS, duszpasterz CFD, wykładowca teologii duchowości, wicesuperior wspólnoty

ks. Tadeusz Dobrowolski SDS, duszpasterz CFD, ekonom wspólnoty

ks. Andrzej Pacholik SDS, duszpasterz CFD