Wspólnota CFD

ks. Piotr Stawarz SDS, dyrektor Centrum Formacji Duchowej, dyrektor Roku Odnowy Duchowej;

ks. Grzegorz Pomorski SDS, dyrektor Szkoły Formatorek Zakonnych, duszpasterz CFD;

ks. Piotr Śleczka SDS, dyrektor Kursu Formacji Juniorackiej, duszpasterz CFD;

ks. Jacek Łabęcki SDS, dyrektor Kursu Odnowy duchowej na Ukrainie, duszpasterz CFD;

ks. Leszek Skaliński SDS, duszpasterz CFD;

ks. Rafał Pasternak SDS, duszpasterz CFD.