Dobra nowina o Kościele. Księga Dziejów Apostolskich Sesja biblijna 19-21 lutego 2021

Św. Łukasz napisał jedno dwuczęściowe dzieło (Ewangelię i Dzieje Apostolskie), które wyraźnie rozdzieliło się w świadomości czytelników, ze szkodą dla drugiej części, rzadko czytanej i rozważanej. Tymczasem znajomość Dziejów Apostolskich jest niezwykle ważna: Autor pragnie, byśmy pamiętali, że ten sam Jezus, który chodził po drogach Ziemi Świętej, żyje nadal w swoim Mistycznym Ciele, towarzyszy rozwojowi wspólnoty, której dał początek. Warto zaczerpnąć ze świeżego nurtu doświadczeń pierwszych uczniów Jezusa, poznać ich wspólnoty, a zwłaszcza dwóch głównych bohaterów: św. Piotra i św. Pawła.

Rozpoczęcie spotkania w piątek 19 lutego o godz. 16.00,  zakończenie w niedzielę 21 lutego ok. godz. 12.30.

 

Prowadząca:

dr Danuta Piekarz – italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, konsultorka Papieskiej Rady ds. Świeckich (2008-2013).

formularz zgłoszeniowy

Za udział w sesji prosimy o złożenie ofiary:

240 zł – pokój 1-osobowy z łazienką

210 zł – pokój 2-3 osobowy z łazienką (w czasie epidemii covid-19 – tylko dla osób na co dzień mieszkających razem)

W sytuacji epidemii nie chcemy podnosić dla wszystkich kosztów udziału w sesjach. Prosimy jednak osoby, które mogą, o złożenie dodatkowej ofiary w wysokości 30 zł.