Warsztaty Ciało w Komunikacji

Warsztaty przeznaczone są jedynie dla kobiet.

Żyjemy w ciele, mamy ciało, komunikujemy się przez ciało. Jest to sprawa oczywista a jednak bardzo ciekawa i jak każdy dar zakryty jest pewną tajemnicą. 

Ciało ma swoją pamięć, ciało ma swoją godność, ciało ma swoją historię i rozwój. Ciało informuje nas o wielu sprawach.

Każdy z nas jest wartościowy, cenny, jest stworzony na Obraz i podobieństwo Boga. Często wiemy to, zgadzamy się z tym a jednak przeżywamy trudności w codziennym doświadczaniu siebie jako kogoś cennego, wartościowego, dobrego.

Nasz wewnętrzny monolog może nie być wspierający naszą wartość i poczucie, że jesteśmy ważni w oczach Bożych. Wewnętrzny monolog, który każdy z nas prowadzi, może być bardzo oceniający, krytykujący lub pobłażliwy i nie wspierający naszego rozwoju. To łączy się z całą historią naszego życia. Wewnętrzne traktowanie siebie ma swoje odbicie w naszym myśleniu, naszych emocjach a także w ciele. Powstają pewne nawyki postawy, ruchu, napięcia mięśniowego, które są związane ze sposobem myślenia i przeżywania siebie.

Warsztaty pracy z ciałem są po to, aby:


– poznać, zrozumieć i zaakceptować doświadczenia płynące z ciała

– odkryć napięcia i blokady w ciele

– uwolnić swoje zasoby życiowe i obudzić siły witalne

– zintegrować doświadczenia emocjonalne, psychiczne i cielesne, aby coraz bardziej świadomie żyć w swoim ciele.

Elżbieta Danuta Dybowska 

— psychoterapeuta DMT (psychoterapia terapia tańcem i ruchem), certyfikowany provider TRE® (metoda ćwiczeń uwalniających stres, napięcie i traumę z ciała), doradca psychologiczny, trener warsztatów psychologicznych, pedagog


— prowadzi warsztaty dla kobiet oraz warsztaty rozwoju osobistego; podczas warsztatów korzysta z takich metod jak: praca z ciałem, TRE®, taniec i ruch, elementy arteterapii; posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami z rodzin z problemem alkoholowym (Dorosłe Dzieci Alkoholików, osoby współuzależnione)


—prowadziła zajęcia w ramach Szkoły Formatorek Zakonnych i Kursu Formacji Juniorackiej; obecnie w CFD w Trzebini prowadzi warsztaty Roku Odnowy Duchowej

Warsztaty są przeznaczone jedynie dla kobiet

 

Formularz zgłoszeniowy