Warsztaty Ciało w Komunikacji

WARSZTATY PRZEZNACZONE SĄ TYLKO DLA KOBIET

wyślij zgłoszenie

Żyjemy w ciele, mamy ciało, komunikujemy się przez ciało. Jest to sprawa oczywista a jednak bardzo ciekawa i jak każdy dar zakryty jest pewną tajemnicą. Ciało ma swoją pamięć, ciało ma swoją godność, ciało ma swoją historię i rozwój. Ciało informuje nas o wielu sprawach.

Każdy z nas jest wartościowy, cenny, jest stworzony na Obraz i podobieństwo Boga. Często wiemy to, zgadzamy się z tym a jednak przeżywamy trudności w codziennym doświadczaniu siebie jako kogoś cennego, wartościowego, dobrego. Nasz wewnętrzny monolog może nie być wspierający naszą wartość i poczucie, że jesteśmy ważni w oczach Bożych. Wewnętrzny monolog, który każdy z nas prowadzi, może być bardzo oceniający, krytykujący lub pobłażliwy i nie wspierający naszego rozwoju. To łączy się z całą historią naszego życia. Wewnętrzne traktowanie siebie ma swoje odbicie w naszym myśleniu, naszych emocjach a także w ciele. Powstają pewne nawyki postawy, ruchu, napięcia mięśniowego, które są związane ze sposobem myślenia i przeżywania siebie.

W warsztatach chcemy przyjrzeć się wewnętrznemu monologowi, rozpoznać wewnętrznego krytyka, rozpoznać ich cielesny obraz i podjąć świadomy rozwój w kierunku zmiany cielesnych nawyków związanych ze zmianą myślenia o sobie, innych i świecie.

Warsztaty poprowadzi Elżbieta Danuta Dybowska – pedagog, doradca psychologiczny, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami z rodzin z problemem alkoholowym (Dorosłe Dzieci Alkoholików, osoby współuzależnione), prowadzi warsztaty dobrej zabawy bezalkoholowej, warsztaty tańca religijnego oraz warsztaty rozwoju osobistego, Ośrodka Profilaktyczno Szkoleniowego im. Ks Franciszka Blachnickiego w Katowicach, prowadzi warsztaty w ramach Szkoły Formatorek Zakonnych, Roku Odnowy Duchowej i Kursu Formacji Juniorackiej w CFD w Trzebini.

Folder Ciało w komunikacji 2019

Folder CFD na rok 2020 (pdf)