Warsztaty Ciało w Komunikacji

WARSZTATY PRZEZNACZONE SĄ TYLKO DLA KOBIET

wyślij zgłoszenie

Żyjemy w ciele, mamy ciało, komunikujemy się przez ciało. Jest to sprawa oczywista a jednak bardzo ciekawa i jak każdy dar zakryty jest pewną tajemnicą. Ciało ma swoją pamięć, ciało ma swoją godność, ciało ma swoją historię i rozwój. Ciało informuje nas o wielu sprawach.

Każdy z nas jest wartościowy, cenny, jest stworzony na Obraz i podobieństwo Boga. Często wiemy to, zgadzamy się z tym a jednak przeżywamy trudności w codziennym doświadczaniu siebie jako kogoś cennego, wartościowego, dobrego. Nasz wewnętrzny monolog może nie być wspierający naszą wartość i poczucie, że jesteśmy ważni w oczach Bożych. Wewnętrzny monolog, który każdy z nas prowadzi, może być bardzo oceniający, krytykujący lub pobłażliwy i nie wspierający naszego rozwoju. To łączy się z całą historią naszego życia. Wewnętrzne traktowanie siebie ma swoje odbicie w naszym myśleniu, naszych emocjach a także w ciele. Powstają pewne nawyki postawy, ruchu, napięcia mięśniowego, które są związane ze sposobem myślenia i przeżywania siebie.

W warsztatach chcemy przyjrzeć się wewnętrznemu monologowi, rozpoznać wewnętrznego krytyka, rozpoznać ich cielesny obraz i podjąć świadomy rozwój w kierunku zmiany cielesnych nawyków związanych ze zmianą myślenia o sobie, innych i świecie.

Warsztaty poprowadzi Elżbieta Danuta Dybowska – pedagog, doradca psychologiczny, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami z rodzin z problemem alkoholowym (Dorosłe Dzieci Alkoholików, osoby współuzależnione), prowadzi warsztaty dobrej zabawy bezalkoholowej, warsztaty tańca religijnego oraz warsztaty rozwoju osobistego, Ośrodka Profilaktyczno Szkoleniowego im. Ks Franciszka Blachnickiego w Katowicach, prowadzi warsztaty w ramach Szkoły Formatorek Zakonnych, Roku Odnowy Duchowej i Kursu Formacji Juniorackiej w CFD w Trzebini.

W sierpniu zapraszamy na warsztat Ciało a relacje. Żyjemy w świecie relacji. Doświadczamy zbliżania się do innych i oddalania; bliskości i dystansu; pragnień i barier w kontakcie z innymi;  przywitań i pożegnań; miłości i niechęci; kontaktu z przyjacielem, mężem, mamą, tatą, dzieckiem. Rozumiemy relacje dzięki temu co płynie z naszego poznania i przeżywania. W poznaniu i przeżywaniu uczestniczy nie tylko rozum i uczucia ale także ciało gdyż ono uczestniczy i wyraża np. zbliżanie i oddalanie. Pragniemy z uważnością pochylić się nad tym co płynie z naszego ciała gdy znajduje się w różnych relacjach. Ważna jest informacja płynąca z tego kiedy ciało rozluźnia się a kiedy sztywnieje, kiedy i jak się rusza a kiedy spokojnie przyjmuje bezruch i wiele innych sygnałów. Zapraszamy do tej ciekawej przygody doświadczania siebie w ciele, które dał nam Bóg.

W listopadzie natomiast zapraszamy na warsztat Ciało a przeżywanie, ujawnianie i komuni-kowanie emocji”.  Uczucia towarzyszą nam w każdym ludzkim doświadczeniu. Możemy je rozpoznawać nie tylko dzięki naszemu umysłowi, który potrafi nazwać uczucia. Ciało także może być źródłem wielu informacji na temat przeżywanych uczuć. W ciele tez możemy rozpoznać skutki wypieranych, tłumionych, niekontrolowanych uczuć. To natomiast bardzo blokuje proces dobrego, harmonijnego rozwoju. Rozpoznanie napięć ciała może pomóc nam w dotarciu do stłumionych uczuć. Będziemy również szukać właściwych sposobów ujawniania uczuć poprzez ciało tak aby komunikacja i budowane relacje były źródłem radości i siły w codziennym życiu.

Folder Ciało w komunikacji 2019