Warsztaty Ciało w Komunikacji

Warsztaty przeznaczone są jedynie dla kobiet.

Żyjemy w ciele, mamy ciało, komunikujemy się przez ciało. Jest to sprawa oczywista a jednak bardzo ciekawa i jak każdy dar zakryty jest pewną tajemnicą. 

Ciało ma swoją pamięć, ciało ma swoją godność, ciało ma swoją historię i rozwój. Ciało informuje nas o wielu sprawach.

Każdy z nas jest wartościowy, cenny, jest stworzony na Obraz i podobieństwo Boga. Często wiemy to, zgadzamy się z tym a jednak przeżywamy trudności w codziennym doświadczaniu siebie jako kogoś cennego, wartościowego, dobrego. Nasz wewnętrzny monolog może nie być wspierający naszą wartość i poczucie, że jesteśmy ważni w oczach Bożych. Wewnętrzny monolog, który każdy z nas prowadzi, może być bardzo oceniający, krytykujący lub pobłażliwy i nie wspierający naszego rozwoju. To łączy się z całą historią naszego życia. Wewnętrzne traktowanie siebie ma swoje odbicie w naszym myśleniu, naszych emocjach a także w ciele. Powstają pewne nawyki postawy, ruchu, napięcia mięśniowego, które są związane ze sposobem myślenia i przeżywania siebie.

W warsztatach chcemy przyjrzeć się wewnętrznemu monologowi, rozpoznać wewnętrznego krytyka, rozpoznać ich cielesny obraz i podjąć świadomy rozwój w kierunku zmiany cielesnych nawyków związanych ze zmianą myślenia o sobie, innych i świecie.

Elżbieta Danuta Dybowska 

— pedagog, doradca psychologiczny, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami z rodzin z problemem alkoholowym (Dorosłe Dzieci Alkoholików, osoby współuzależnione)


— prowadzi warsztaty dobrej zabawy bezalkoholowej, warsztaty tańca religijnego oraz warsztaty rozwoju osobistego, Ośrodka Profilaktyczno Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach


—prowadzi zajęcia w ramach Szkoły Formatorek Zakonnych i Kursu Formacji Juniorackiej oraz warsztaty Roku Odnowy Duchowej  w CFD w Trzebini

Warsztaty są przeznaczone jedynie dla kobiet

 

Formularz zgłoszeniowy