Warsztaty z Psychologii Komunikacji

Umiejętność dobrego porozumiewania się z ludźmi nie jest powszechna. Dla wielu osób umiejętność wypowiadania swoich przekonań, wyrażania uczuć czy porozumienia się w momentach konfliktów pozostaje zadaniem ponad siły…

zgłoszenia:

termin sierpień 2019

termin październik 2019

Spotkanie, które proponujemy, odbywa się w formie warsztatów prowadzonych w małych grupach, w związku z czym liczba uczestników jest ograniczona. Do wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy wychowawców, rodziców, małżonków, nauczycieli, formatorów, przełożonych oraz wszystkie osoby, które doświadczają trudności w komunikacji lub pragną udoskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

Informacja na temat warsztatów

Poszczególne stopnie warsztatów z psychologii komunikacji:

1 stopień: Podstawy psychologii komunikacji – kontakt z własną sferą psychiczną, anatomia komunikatu

2 stopień: Komunikacja międzyosobowa

3 stopień: Asertywność – umiejętność konfrontacji z poszanowaniem granic

4 stopień:    Asertywność – motywacyjne źródła   zachowań społecznych

5 stopień: Przebaczenie – zwieńczenie warsztatów

Nie ma możliwości uczestnictwa w kolejnych stopniach z pominięciem wcześniejszych (np od razu na drugi lub trzeci stopień).

Spotkanie może być zwieńczone zaświadczeniem przydatnym w awansie zawodowym nauczyciela.

Przyjęcie na warsztaty związane jest z wcześniejszym wpłaceniem zaliczki. Jej kwota zostanie podana w potwierdzeniu zapisu.

Warsztaty poprowadzą osoby zajmujące się tematyką relacji międzyludzkich, współpracujące z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini:

Lidia Chromy – teolog, formatorka, kierownik duchowy, doradca psychologiczny, prowadzi warsztaty z antropologii chrześcijańskiej  i psychologii komunikacji w ramach Szkoły Formatorek Zakonnych oraz weekendowej Szkoły Wychowawców przy CFD w Trzebini.

Feliksa Łudczak –  teolog (absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach), formatorka; diecezjalny doradca rodzin w Archidiecezji Warmińskiej. Prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej w ramach przygotowania doradców rodzin oraz zajęcia zlecone na kierunku nauk o rodzinie UWM w Olsztynie.

Ewa Dobrowolska – psycholog, terapeuta, prowadzi praktykę terapii indywidualnej i grupowej w Lublinie. Pracuje z upośledzonymi umysłowo.
Ewa Mołdawa –  psycholog, psychoterapeuta, współpracuje z CFD w Trzebini w ramach Roku Odnowy Duchowej.