Rok Odnowy Duchowej

Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, organizuje kursy formacyjne dla osób konsekrowanych. Jednym z nich jest Rok Odnowy Duchowej. Odbyło się już siedem edycji tego programu, skorzystało z niego ponad 600 osób konsekrowanych – głównie polskiego pochodzenia, pracujących w różnych krajach. Uczestniczą również osoby konsekrowane ze Słowacji, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi.

Kurs przeznaczony jest dla sióstr po ślubach wieczystych. Program nie przygotowuje do konsekracji – pomaga w jej odnowie i pogłębieniu. Zachęcamy do wzięcia udziału siostry, które chcą odnowić swoją konsekrację, są w trakcie przeżywania jubileuszu życia zakonnego, osoby pracujące na misjach, siostry w czasie roku sabatycznego oraz te, które przeżywają kryzys swojego oddania Chrystusowi.

materiały dla sióstr ROD 2021/2022

Rozpoczęły się zapisy na kolejna edycję Roku Odnowy Duchowej, zapraszamy do obejrzenia folderu Roku Odnowy Duchowej 2022/2023.

Folder Roku Odnowy Duchowej 202/2023