Szkoła Formatorek Zakonnych

Szkoła Formatorek  Zakonnych stawia sobie za cel praktyczne przygotowanie sióstr zakonnych do pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej. Droga tego przygotowania będzie polegała na grupowej i indywidualnej formacji uczestniczek Szkoły.

Zgodnie ze wskazaniami adhortacji Vita Consecrata  proponowana formacja będzie miała charakter integralny, tak  aby docierała głęboko do wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej tożsamości (por. VC 65). Zajęcia będą przebiegały według przyjętej dynamiki formacji:

  • modlitwa Słowem Bożym w dynamice lectio divina;
  • wykłady i konwersatoria;
  • ćwiczenia warsztatowe w dynamice pracy grupowej;
  • spotkania indywidualne w ramach osobistej rozmowy formacyjnej;
  • praca końcowa złożona przez każdą z uczestniczek, opisująca jej osobisty proces formacji w Szkole.

Centralne miejsce w całym procesie formacji zajmuje Eucharystia i modlitwa Słowem Bożym.

 

Nowa edycja Szkoły Formatorek Zakonnych 2023-2025

Istnieje już możliwość przesyłania zgłoszeń na nową edycję Szkoły Formatorek Zakonnych. Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat CFD  Trzebinia.

List przewodni Szkoły Formatorek Zakonnych 

Folder informacyjny

Karta zgłoszenia

Ankieta kandydatki