Inauguracja Szkoły Formatorek Zakonnych 2021-2023

11 października br. odbędzie się inauguracja nowej edycji Szkoły Formatorek Zakonnych.

Mszy świętej inauguracyjnej (godz. 10.00) przewodniczy o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap.

Formację intelektualną rozpoczniemy wykładem inauguracyjnym ojca profesora Derdziuka: Od formacji własnej do formowania wychowanek (godz. 11.30).

Słowo do uczestniczek Szkoły skieruje przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich s. Dolores Zok SSpS (godz. 12.30).

W pierwszym roku formacji przewidziano 7 sesji formacyjnych (w tym ośmiodniowe rekolekcje lectio divina).

Prosimy o modlitwę w intencji uczestniczek Szkoły i zespołu formatorów (duszpasterzy CFD i prowadzących zajęcia warsztatowe).

ks. Piotr Ślęczka SDS

dyrektor CFD Trzebinia