INAUGURACJA SZKOŁY FORMATOREK ZAKONNYCH W TRZEBINI

Inauguracja Szkoły Formatorek Zakonnych w Trzebini

W poniedziałek, 9 października 2017 roku w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini rozpoczęły się zajęcia dziewiątej już edycji dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych, prowadzonej przez Polską Prowincję Salwatorianów w porozumieniu z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Wykład inauguracyjny na temat: Od formacji osobistej do formacji wychowanek wygłosił oraz Mszy świętej Inauguracyjnej przewodniczył ks. bp prof. Jacek Kiciński, przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji  Episkopatu Polski.

W ciągu dwóch lat  zajęć w Szkole Formatorek odbędzie się 10 pięciodniowych sesji formacyjnych oraz 2 serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina. Prowadzącymi zajęcia są formatorzy, specjaliści z zakresu teologii, pedagogiki, duchowości i psychologii z różnych ośrodków  naukowych i środowisk formacji seminaryjnej i zakonnej w Polsce i za granicą. Zaangażowanych w ramach zajęć będzie ponad 30 wykładowców i wychowawców oraz kierowników duchowych.

W Szkole uczestniczą 73 siostry sióstr pracujące albo przygotowujące się do pracy w formacji zakonnej. Uczestniczki reprezentują 48 zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Z Polski jest 58 sióstr, z Litwy i Ukrainy – po cztery osoby, trzy – z Białorusi, dwie – ze Słowacji i po jednej – z Czech i Chin. Średnia wieku wszystkich uczestniczek to 40 lat.

Program zajęć oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II „Vita Consecrata„. Szkoła stawia sobie jako główny cel praktyczne przygotowanie sióstr do pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej. Droga tego przygotowania będzie polegała na osobistej formacji uczestniczek Szkoły. Zgodnie ze wskazaniami „Vita Consecrata” proponowana formacja będzie miała charakter integralny, tak, aby docierała głęboko do wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej tożsamości (por. VC 65).

Zajęcia Szkoły będą przebiegały według przyjętej dynamiki formacji:

– formacja do dojrzałości ludzkiej: formacja osobista w dynamice grupowej i indywidualnej; warsztaty z komunikacji, psychodrama, bibliodrama i inne.

– formacja do modlitwy Słowem Bożym: zgłębianie Słowa Bożego przeżywane w ciągu dnia w dynamice lectio divina.

– formacja doktrynalna i pedagogiczna: wykłady i konwersatoria – pogłębienie refleksji nad zdobytą wiedzą w kontekście podejmowanej pracy wychowawczej.