Joanna Warywocka​

psychoterapeuta, mediator sądowy, pedagog

Jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, psychoterapeutką, mediatorką spraw rodzinnych oraz specjalistką pracy z rodziną. Posiadam wykształcenie pedagogiczne
o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną, uzyskane na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jestem również absolwentką Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii
i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

W roku 2021 ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii zorganizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W tym samym roku ukończyłam  roczne seminarium „Psychoterapia z kobietą w ciąży i diadą matka – niemowlę” organizowanego przez Stowarzyszenie Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.

Posiadam dyplom i kwalifikacje zawodowe mediatora spraw rodzinnych wydany przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie. Jestem wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, a także jestem długoletnim członkiem Polskiego Centrum Mediacji (legitymacja nr 670).

Od 2010 roku zawodowo związana jestem z obszarem pomocy dziecku i rodzinie, a także parom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów. Posiadam doświadczenie pracy asystenta rodziny, terapeuty uzależnień, specjalisty pracy z rodziną oraz mediatora. Nadal intensywnie się szkolę, pracuję pod superwizją i poddaję weryfikacji swoją działalność terapeutyczną będąc członkinią Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Od kilku lat jestem wpisana do ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (podstawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z 5 stycznia 2012 roku w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych)

Moją pasją jest drugi człowiek, jego historia, sposób patrzenia na świat, radości i smutki….

Koszty pomocy psychologicznej (jedna wizyta – 50 min.)

150 zł – konsultacja indywidualna

160 zł – terapia indywidualna

180 zł – konsultacja rodzinna

200 zł – terapia rodzinna

Przyjmuje we czwartki w godzinach 8.00-15.00 (do 31.01.2024).

Umówienie pierwszego spotkania – przez sekretariat CFD Trzebinia (poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00, tel. 694 448 249; mail: cfdtrzebinia@mailsds.net)