Książka „Ślub posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej”

W wydawnictwie Salwator ukazała się książka „Ślub posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej. Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo wraz z komentarzem teologiczno-duszpasterskim”.

Książka zawiera wystąpienia prelegentów z sesji o ślubie posłuszeństwa i roli przełożonego we wspólnocie, która miała się odbyć w CFD Trzebinia w czerwcu 2020 roku.

Spis treści

Słowo wstępne

KONGREGACJA DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
Posługa władzy i posłuszeństwo.
Faciem tuam, Domine, requiram. Instrukcja

KS. ROMAN SŁUPEK SDS
Drogi i bezdroża posługi władzy we wspólnocie zakonnej.
Refleksja na podstawie instrukcji Posługa władzy
i posłuszeństwo

BP JACEK KICIŃSKI CMF
Rola władzy w budowaniu braterskich/siostrzanych
relacji we wspólnocie zakonnej

KS. KRZYSZTOF WONS SDS
Odkrywanie wartości autorytetu i posłuszeństwa.
Dojrzewanie do synowskiej więzi z Bogiem Ojcem

S. M. MAKSYMILLA PLISZKA SBDNP
Zarys problemów z posługą władzy w naszych
wspólnotach. „Obecny kryzys życia konsekrowanego
nie ominął posługi władzy”

O. KRZYSZTOF DYREK SJ
Posłuszni Bogu przez pośrednictwo ludzi

S. JOLANTA ANNA HERNIK RMI
W życiu konsekrowanym władza jest przede wszystkim
władzą duchową. Refleksja nad priorytetami
w realizowaniu władzy przełożeńskiej

KS. PIOTR ŚLĘCZKA SDS
Posłuszeństwo Jezusa w godzinie walki i duchowego
strapienia. Lectio divina na temat walki Jezusa w Ogrójcu
(Mk 14,27-42)