Kurs Formacji Juniorackiej 2018-2019, sesja 1 (18-22 X 2018)

We czwartek 18 października br. o godz. 17.00 rozpocznie się ósmy już rok międzyzakonnego Kursu Formacji Juniorackiej (trzeci rok drugiej edycji). W roku 2018-2019 tematem przewodnim będzie „Konsekracja”.

Temat sesji 1 – „Życie konsekrowane darem dla Kościoła (Vita consecrata nr 3)”

Wykłady i konwersatoria prowadzą:

s. mgr Krystyna Kurasiewicz USJK – Kryteria psychicznej i duchowej dojrzałości osoby

ks. dr. hab. Bogdan Giemza SDS – Życie konsekrowane i inne powołania w Kościele (Vita consecrata nr-y 29-34)

Droga modlitwy lectio divina:

Dojrzewanie w relacjach – z Bogiem i z ludźmi. Rut i Noemi (Rt 1-2)