Kurs Formacji Juniorackiej, sesja 2 (13-17 XII 2018)

We czwartek 13 grudnia rozpocznie się druga sesja Kursu Formacji Juniorackiej. Rozpoczęcie zajęć we czwartek 13 XII o godz. 18.00, zakończenie w poniedziałek 17 XII ok. godz. 12.

Wykłady i konwersatoria poprowadzą:

ks. mgr lic. Jakub Szcześniak – Solidarność z ubogimi – profetyczny znak dla świata (VC 89-90)

s. mgr lic. Anna Maria Pudełko – Asceza osoby konsekrowanej dzisiaj (VC 38). Między selfizmem a masochizmem…

Droga modlitwy Słowem Bożym lectio divina:

Rut i Noemi – w drodze do przyjęcia daru nowego życia (Rt 3-4)