Kurs Formacji Juniorackiej, sesja 5 (30 maja – 3 czerwca)

Rozpoczyna się ostatnia w roku 2018/19 sesja formacyjna międzyzakonnego kursu juniorackiego. Rozpoczęcie zajęć we czwartek 30.05 o godz. 18.00 (Eucharystia o godz. 19), zakończenie w poniedziałek 3.06 ok. godz. 12.00.

Temat sesji: Ślub posłuszeństwa.

Wykłady prowadzą:

Agata Rusak – Posłuszeństwo a wolność. Wychowanie do decyzji i odpowiedzialności za własne wybory

s. Ruzena Sekulova – Poszukiwanie woli Bożej – posłuszeństwo i dialog, odpowiedzialność i zaufanie (VC 21-22.91-92)

Droga modlitwy Słowem Bożym lectio divina:

Serce uzdrowione przebaczającą miłością (Łk 7, 36-50; Łk 8, 1-3)