Kategoria: General Skupienie lectio divina

Skupienie lectio divina


10 maja 2019 12 maja 2019

"Z Jezusem rozeznawać wolę Ojca"

prowadzi ks. dr Piotr Ślęczka SDS

10-12 maja 2019

Rozeznawanie znaków Bożego działania w świecie jest jedną z kluczowych umiejętności, jakie uczeń-chrześcijanin zdobywa dzięki przyjaźni z Jezusem. Relacja z Mistrzem, który ludzkimi rękami pracował, myślał ludzkim umysłem, działał ludzką wolą i kochał ludzkim sercem, dla nas, chrześcijan, jest skarbem nie do przecenienia. Tylko Jezus-człowiek może nauczyć nas, jak integrować nasze władze, umysł, wolę i serce, tak, by nimi rozpoznawać głos Ojca, przyjąć go sercem i zgodnie z nim działać.

Podczas skupienia zaproponujemy wprowadzenia do modlitwy w dynamice lectio divina, czas pustyni (pełne milczenie) i możliwość skorzystania z sakramentu pojednania lub kierownictwa duchowego.

Rozpoczęcie spotkania w piątek o godz. 18 (kolacją), zakończenie w niedzielę o godz. 12.00 (obiadem).

Zobacz cały kalendarz