Nowy adres do korespondencji – skr. poczt. 25

Nasz nowy adres do korespondencji:

Centrum Formacji Duchowej

skr. poczt. 25

32-540 Trzebinia