Nowy Rok Formacyjny

Końcem września br. w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini rozpoczął się kolejny rok posługi formacyjnej. Posługa ta obejmuje prowadzenie trzech kursów formacyjnych dla sióstr zakonnych, prowadzenie rekolekcji lectio divina i sesji formacyjnych (dla duchownych, sióstr i braci zakonnych oraz osób świeckich), rekolekcji dla salwatorianów, warsztatów z psychologii komunikacji oraz współpracę z Wolontariatem Misyjnym Salwator i z salwatorianami świeckimi. W ramach Szkoły Formacji Zakonnej poszczególne kursy formacyjne dla sióstr zakonnych liczą w bieżącym roku: Szkoła Formatorek Zakonnych (drugi rok) – 47 sióstr, Rok Odnowy Duchowej – 54 siostry, Kurs Formacji Juniorackiej – 80 sióstr (20 mistrzyń, 60 juniorystek). Siostry w większości przyjeżdżają z Polski, ale także z Białorusi, z Ukrainy, z Niemiec i z Serbii. W organizowaniu kursów dla sióstr współpracujemy na sposób stały z 12 osobami prowadzącymi zajęcia warsztatowe i z większą liczbą wykładowców.

 W czerwcu br. zaczęliśmy użytkować aulę konferencyjną znajdującą się w dawnym „refektarzu szklanym” przy domu św. Józefa (do wykończenia pozostaje w niej nagłośnienie i system audio-video).