Pożegnanie i powitanie

Drodzy przyjaciele CFD w Trzebini.
Z dniem 30 czerwca br. posługę w naszym domu – po trzech latach – kończy s. Elżbieta Baran, służebniczka starowiejska. Decyzją przełożonych zakonnych siostra Elżbieta skierowana została do pracy katechetycznej w pobliskim Olkuszu. Jako salwatoriańska wspólnota zakonna serdecznie dziękujemy Siostrze za wszelkie dobro i troskę o sekretariat CFD, zwłaszcza w niełatwym czasie pandemii. Życzymy Siostrze opieki Bożej, światła Ducha Świętego i sił do podejmowania pracy z dziećmi.

Nową sekretarką naszego domu rekolekcyjnego będzie pani Małogrzata Anczyk-Papuzińska – teolog, wcześniej nauczyciel religii, żona i mama czwórki dzieci. Pani Małgorzacie, pracującej w naszym domu od grudnia 2022 roku, życzymy wytrwałości w poznawaniu meandrów grup rekolekcyjnych i formacyjnych.

ks. Piotr Ślęczka SDS
i wspólnota CFD w Trzebini