Rekolekcje Roku Odnowy Duchowej 8-16 września 2020

Rekolekcje lectio divina z tematem „Uzdrowienia w Ewangelii św. Łukasza” poprowadzi ks. Tadeusz Dobrowolski SDS.