Rekolekcje Lectio Divina

Zapraszamy na dziewięciodniowe rekolekcje lectio divina w milczeniu z towarzyszeniem indywidualnym. Rekolekcje odbędą się w następujących terminach:

28.12.2019-05.01.2020 etapy I, II, III, IV i pogłębienie: Rekolekcje z umiłowanym uczniem. Ewangelia św. Jana (ks. Daniel Banaszkiewicz SDS) – brak miejsc

25.01.2020-02.02.2020 etapy I, II, III, IV i pogłębienie: Zawierzyć Opatrzności. Lectio divina do księgi Estery (ks.  Piotr Ślęczka SDS)

01.07.2010-09.07.2020 etapy I, II, III, IV i pogłębienie: „Czy mnie miłujesz?” Rekolekcje ze św. Piotrem (ks. Daniel Banaszkiewicz SDS) 

01.08.2020-09.08.2020 etapy I, II, III, IV i pogłębienie: Z Jezusem rozeznawać wolę Ojca (ks. Piotr Ślęczka SDS) – BRAK MIEJSC

28.12.2020-05.01.2021 etapy I, II, III, IV i pogłębienie: Droga Abrahama – zmaganie o wiarę (ks. Andrzej Drogoś SDS)

Dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach w milczeniu z indywidualnymi rozmowami polecamy sesje weekendowe ze Słowem Bożym w CFD w Krakowie, wprowadzające w metodę modlitwy lectio divina.

wyślij zgłoszenie

Osoby zgłaszające się na te rekolekcje są przyjmowane indywidualnie. Dlatego należy wypełnić specjalny formularz. Pomoże on dobrze rozeznać pożytek takiej drogi rekolekcji. Przyjęcie na rekolekcje jest potwierdzane przez nas. W wypadku wysyłania zgłoszenia drogą poczty tradycyjnej prosimy dołączyć kopertę ze znaczkiem.

Folder CFD na rok 2020 (pdf)

Rekolekcje lectio divina w Poznaniu – 17-25.08.2020…