Rekolekcje Lectio Divina

Zapraszamy na dziewięciodniowe rekolekcje lectio divina w milczeniu z towarzyszeniem indywidualnym. Rekolekcje odbędą się w następujących terminach:

* 1- 9 lipca 2021 (etapy I-IV i pogłębienie: ks. Piotr Ślęczka SDS – „Wystarczy ci mojej łaski”. Droga ze św. Pawłem) BRAK MIEJSC

* 1-9 sierpnia 2021 (etapy I-IV i pogłębienie: ks. Rafał Pasternak SDS – „Zaufać w cieniu Krzyża”. Rekolekcje lectio divina z ojcem Franciszkiem Marią od Krzyża Jordanem) ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ

Dodatkowy termin:

* 8-16 września 2021 (etapy I-III i pogłębienie: ks. Kazimierz Stasiak SAC – „Droga Maryi ze Słowem Bożym”)

* 28 grudnia 2021 – 5 stycznia 2022 (etapy I-IV i pogłębienie: ks. Andrzej Drogoś SDS – „Droga Abrahama – zmaganie o wiarę”)

Dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach w milczeniu z indywidualnymi rozmowami polecamy sesje weekendowe ze Słowem Bożym w CFD w Krakowie, wprowadzające w metodę modlitwy lectio divina.

Osoby zgłaszające się na te rekolekcje są przyjmowane indywidualnie. Dlatego należy wypełnić specjalny formularz. Pomoże on dobrze rozeznać pożytek takiej drogi rekolekcji. Przyjęcie na rekolekcje jest potwierdzane przez nas. W wypadku wysyłania zgłoszenia drogą poczty tradycyjnej prosimy dołączyć kopertę ze znaczkiem.

wyślij zgłoszenie

Za udział w rekolekcjach prosimy o złożenie ofiary (od 1.07.2021):

880 zł – pokój 1-osobowy z łazienką

780 zł – pokój 2-3 osobowy z łazienką

Folder CFD na rok 2021 (pdf)