Rekolekcje Lectio Divina

Zapraszamy na dziewięciodniowe rekolekcje lectio divina w milczeniu z towarzyszeniem indywidualnym. W tym roku rekolekcje odbędą się w następujących terminach:

1.07 – 9.07. 2017 – I, II, III , IV etap i pogłębienie: Historie powołań biblijnych (ks. Piotr Ślęczka SDS).

1.08-9.08.2017 – I, II, III, IV etap i pogłębienie: Przyjmowanie Słowa Życia w Maryi (K. Stasiak SAC).

28.12.2017- 05.01.2018 I, II, III, IV etap i pogłębienie: Radujmy się w Panu. Rekolekcje ze wspólnotą Pawłową w Filippi (ks. Tomasz Siuda).

Dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach w milczeniu z indywidualnymi rozmowami polecamy pięciodniowe rekolekcje „Otwórz mnie na Słowo”, wprowadzające w metodę modlitwy lectio divina.

wyślij zgłoszenie

Osoby zgłaszające się na te rekolekcje są przyjmowane indywidualnie. Dlatego należy wypełnić specjalny formularz. Pomoże on dobrze rozeznać pożytek takiej drogi rekolekcji. Przyjęcie na rekolekcje jest potwierdzane przez nas. W wypadku wysyłania zgłoszenia drogą poczty tradycyjnej prosimy dołączyć kopertę ze znaczkiem.

Zobacz folder o rekolekcjach