Skupienie Lectio Divina

10-12 maja 2019

„Z Jezusem rozeznawać wolę Ojca

prowadzi ks. dr Piotr Ślęczka SDS

Rozeznawanie znaków Bożego działania w świecie jest jedną z kluczowych umiejętności, jakie uczeń-chrześcijanin zdobywa dzięki przyjaźni z Jezusem. Relacja z Mistrzem, który ludzkimi rękami pracował, myślał ludzkim umysłem, działał ludzką wolą i kochał ludzkim sercem, dla nas, chrześcijan, jest skarbem nie do przecenienia. Tylko Jezus-człowiek może nauczyć nas, jak integrować nasze władze, umysł, wolę i serce, tak, by nimi rozpoznawać głos Ojca, przyjąć go sercem i zgodnie z nim działać.

formularz zgłoszeniowy

informacje na temat spotkania