Rok Odnowy Duchowej – rekolekcje lectio divina (2-10 kwietnia 2022)

Rozpoczęcie rekolekcji w sobotę (2.04) o godz. 17.00, zakończenie w Niedzielę Palmową (10.04) ok. godz. 12.30.

Rekolekcje nt. „Uzdrowienia w Ewangelii św. Łukasza” poprowadzi ks. Piotr Ślęczka SDS, dyrektor CFD Trzebinia, oraz ekipa CFD.

Prosimy o modlitwę za siostry uczestniczące w rekolekcjach i prowadzących.