Uznanie cudu za wstawiennictwem Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Drodzy Przyjaciele naszego domu i zgromadzenia salwatorianów!

Dzielimy się z Wami wielką radością: 19 czerwca Ojciec Święty Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu dotyczącego cudu dokonanego za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego, Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana (1848-1918), założyciela salwatorianów i sióstr salwatorianek.

Decyzja ta kończy proces dotyczący cudu i otwiera ostateczną drogę do beatyfikacji naszego umiłowanego Założyciela.

Data beatyfikacji zostanie ustalona przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych.

Polecamy Waszej modlitwie przygotowania do beatyfikacji i zachęcamy do odkrycia dla siebie pięknej drogi życia naszego czcigodnego Założyciela.

Zob. więcej informacji o cudzie…

Krótka biografia Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana…