Warsztat porozumiewanie się w relacjach

Na weekendowy warsztat 25-27 październik

Zaprasza

Ewa Mołdawa

d


Ćwiczenie nabywania umiejętności:


  • Jak rozmawiać żeby rozwiązywać problemy nie raniąc się
  • Stawanie się bardziej otwartym, skutecznym i naturalnym
  • Jak żyć w zgodzie ze sobą i z innymi


Do pobrania

Program warsztatów październik 2019 (pdf)