Wznowienie działalności formacyjnej i rekolekcyjnej

Drodzy uczestnicy spotkań w CFD Trzebinia!

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa – podobnie jak inne domy rekolekcyjne – wracamy do działalności formacyjnej i rekolekcyjnej.

Zaplanowane spotkania i rekolekcje będą się odbywać zgodnie z planem, jednak z zachowaniem reguł sanitarnych wymaganych przez obecne przepisy państwowe. Szczegółowe zasady funkcjonowania naszego ośrodka zamieszczamy poniżej.

Cieszymy się, że wracamy do posługi duszpasterskiej i do wspólnego słuchania Słowa Bożego.

Pozdrawiamy Was serdecznie,

ks. Piotr Ślęczka SDS i ekipa CFD Trzebinia

Sanitarne zasady prewencyjne w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini podczas zagrożenia epidemicznego Covid-19