Wspólnota CFD

ks. Piotr Ślęczka SDS, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, wykładowca etyki, superior wspólnoty

ks. Rafał Pasternak SDS, dyrektor Roku Odnowy Duchowej, duszpasterz CFD

ks. Daniel Banaszkiewicz SDS, duszpasterz CFD, wykładowca teologii duchowości, wicesuperior wspólnoty

ks. Tadeusz Dobrowolski SDS, duszpasterz CFD, ekonom wspólnoty

ks. Andrzej Pacholik SDS, duszpasterz CFD

ks. Józef Tarnówka SDS, duszpasterz CFD, konsultor wspólnoty