Czytelnia

Świadectwa uczestników rekolekcji
Rekolekcje on line „Zawierzyć Opatrzności. Lectio divina do Księgi Estery” (15-23 marca 2020):
Świadectwo siostry juniorystki
Świadectwo – Lucyna

Świadectwo – siostra zakonna

Świadectwo

Ewelina


Zapraszamy do przeczytania artykułów ks. Piotra Ślęczki SDS:
Zawierzyć Panu Bogu w czasie życiowej próby. Konferencja na rozpoczęcie rekolekcji lectio divina do Księgi Estery
Maryja – milcząca Matka Słowa
Eucharystia – znak wierności Chrystusa wobec każdego ucznia (Łk 22, 14-23)
Źródła trudności w przeżywaniu Eucharystii (Łk 24, 13-35)