Formacja Ludzka

Człowiek rodzi się jako osoba ludzka. Kształtuje swoją osobowość ucząć się bycia z samym sobą i drugim człowiekiem Zarówno dojrzewanie fizyczne jak i psychiczne na poziomie natury wymaga racjonalnego wysiłku oraz współpracy człowieka z samym sobą, z drugim człowiekiem aby osiągać jak najlepsze efekty kształtujące człowieka. Warsztaty z psychologii komunikacji i Warsztaty pracy z ciałem, uczą nas dojrzewania i poznawania przede wszystkim siebie, aby móc być w pełni człowiekiem