Warsztaty z Psychologii Komunikacji

Psychologia komunikacji zajmuje się tym, co rozgrywa się między osobami. Ta nowa gałąź psychologii nie zajmuje się cechami osobowymi uczestników komunikacji, rezygnuje z diagnostyki osobowości – bada sam proces komunikacji. Owocem tych badań jest ważne odkrycie, że obserwowane tak częste kryzysy i zaniki więzi międzyludzkich (małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich) bywają raczej skutkiem zaburzeń komunikacji aniżeli cech osobowych ich uczestników.

O tym, że właśnie pozytywne więzi – nazwijmy je najważniejszym w życiu człowieka słowem miłość – stanowią o tym, czy ludzkie życie jest szczęśliwe, wie każdy z nas. Dlatego warto je pielęgnować i uczyć się zapobiegania zaburzeniom więzi. Psychologia komunikacji wypracowała bardzo skuteczne narzędzia dla pielęgnowania więzi, które warto poznać i nauczyć się nimi posługiwać. I temu właśnie ma służyć te warsztaty, które teraz mam odwagę nazwać warsztatami miłości bliźniego w codzienności życia.

Elżbieta Sujak