Formacja Zakonna

Celem CFD w Trzebini jest towarzyszenie osobom zakonnym w poszukiwaniu głębszego doświadczenia wiary, zwłaszcza na drodze modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina. Proponowana formacja ma prowadzić do integralnego rozwoju osoby, uwzględniającego również wymiar psychiczny danej osoby.

W ramach Szkoły Formacji Zakonnej proponujemy następujące kursy:

Szkoła Formatorek Zakonnych

Rok Odnowy Duchowej

Kurs Formacji Juniorackiej