Kurs Formacji Juniorackiej, rok IV (2019-2020) – sesja 1 (3-7 października 2019)We czwartek 3 października rozpocznie się pierwsza z sesji formacyjnych międzyzakonnego Kursu Formacji Juniorackiej. Rozpoczęcie spotkania we czwartek o godz. 17.00, zakończenie w poniedziałek (7 X) ok. godz. 12.00.

Temat IV roku KFJ: Apostolstwo

Temat sesji I: Teologia apostolstwa.

Wykłady i konwersatoria prowadzą:

  • mgr Małgorzata Kramarz – „Kryteria dojrzałości osoby do budowania relacji, współpracy z innymi i brania odpowiedzialności we wspólnocie”
  • ks. dr hab. Roman Słupek SDS – „Aktywne oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa (VC 25.27). Teologia apostolstwa osób konsekrowanych”.