Kategoria: General Rekolekcje Pięciodniowe

Rekolekcje Pięciodniowe


7 marca 2018 11 marca 2018

7-11.03.2018

Rekolekcje prowadzą:

ks. Piotr Ślęczka SDS "Życiowe wybory w świetle Słowa Bożego". Droga z Jakubem synem Izaaka

ks. Piotr Stawarz SDS "Spotkanie z Jezusem w codzienności". Droga z Ewangelią św. Marka

 

"Życiowe wybory w świetle Słowa Bożego"

Temat:

Podejmowanie życiowych decyzji. Uwarunkowania wyborów wyniesione z domu rodzinnego. Tożsamość kobiety – tożsamość mężczyzny. Dekalog na czas kryzysu powołania.

Dla kogo?

Dla osób stojących przed życiowymi decyzjami, ale też dla tych, które potrzebują czasu na przemyślenie i rozeznanie wyborów wcześniej podjętych.

Rozszerzenie tematu rekolekcji

W naszych wyborach nie jesteśmy wolni od różnych uwarunkowań psychicznych i duchowych. Wybieramy najczęściej tak, jak zostaliśmy wybrani i przyjęci przez najbliższych – rodziców, rodzinę, rodzeństwo. W zrozumieniu swojej drogi do dojrzałego wybierania dużą pomocą może być spotkanie z historią życia Jakuba syna Izaaka. Urodził się jako drugi z bliźniaków, zyskał sympatię matki, ale o uwagę ojca ciągle walczył. Uległy matce, podstępem wyłudził błogosławieństwo ojca. Dopiero odejście z domu sprawiło, że zaczął dojrzewać jako mężczyzna i mógł świadomie wejść na drogę budowania relacji z Bogiem. Droga do pojednania z bratem Ezawem była dla Jakuba czasem dojrzewania i uczenia się podejmowania pełnej odpowiedzialności za siebie i za swoich bliskich.

Rekolekcje „Życiowe wybory w świetle Słowa Bożego” pozwalają na spotkanie się z ważnym pytaniem: Czy czuję się pobłogosławiony przez Boga? Jeśli tak, prawdopodobnie moje wybory będą spójne i trafne. Jeśli nie, na różny sposób będę podkradał błogosławieństwo, szukając uznania, akceptacji, ciepła – zwłaszcza w relacjach z ludźmi. Nie stanę się dla nich darem, dopóki nie rozpoznam swoich talentów i swoich ograniczeń.

Warunki uczestnictwa: zdolność do skupienia i zachowania pełnego milczenia (koniecznego w modlitwie Słowem Bożym); osobiście podjęta decyzja; wiek – ukończone 18 lat.

Stałe punkty dnia rekolekcji: wprowadzenia do modlitwy (konferencje); czas na osobistą modlitwę; Eucharystia; rozmowa z kierownikiem duchowym; rachunek sumienia.

"Spotkanie z Jezusem w codzienności"

Jezus zostawił nam piękną obietnicę: zobaczymy Go w miejscu naszego życia. Od tego momentu trwa wyjątkowe zadanie: odkrywania Pana, który jest z nami w pracy i wypoczynku, w relacjach i tylu innych miejscach.

Zobacz cały kalendarz