Nowe rekolekcje lectio divina na płycie MP3

Studio Katolik opublikowało płytę MP3 z nagraniem rekolekcji ks. Piotra Ślęczki SDS „Z Jezusem rozeznawać wolę Ojca”, które odbyły się w lutym br. w CFD w Trzebini jako tzw. pogłębienie.

Rozeznawanie znaków Bożego działania jest jedną z kluczowych umiejętności, jakie uczeń-chrześcijanin zdobywa dzięki przyjaźni z Jezusem. Relacja z Mistrzem, który ludzkimi rękami pracował, myślał ludzkim umysłem, działał ludzką wolą i kochał ludzkim sercem, jest jedyną drogą do odkrywania pragnień ukrytych w sercu Boga Ojca, a dotyczących naszego życia. Modlitwa fragmentami Ewangelii Marka, Łukasza i Jana, ukazującymi Jezusa-człowieka w Jego drodze rozeznawania woli Ojca, może stać się szkołą takiego integrowania naszych władz umysłu, woli i serca, byśmy w życiu codziennym potrafili rozpoznać głos Ojca, przyjąć go i zgodnie z nim działać.

Zob. płytę w sklepie Studia Katolik…