Pięciodniowe rekolekcje w rytmie lectio divina – 7-11 marca 2018

We środę 7.03. o godz. 15 rozpoczną się rekolekcje w rytmie lectio divina. Temat „Życiowe wybory w świetle Słowa Bożego. Droga z Jakubem synem Izaaka” poprowadzi ks. Piotr Ślęczka SDS. Temat „Spotkanie z Jezusem w codzienności. Droga z Ewangelią św. Marka” poprowadzi ks. Piotr Stawarz SDS.

Prosimy o modlitwę w intencji uczestników rekolekcji i prowadzących.