Pomoc psychologiczna

We współpracy z Salwatoriańskim Ośrodkiem Terapeutycznym SOTer z Krakowa proponujemy pomoc psychologiczną opartą na antropologii chrześcijańskiej. Pomoc ta może mieć formę poradnictwa psychologicznego, terapii indywidualnej (dedykowanej osobom dorosłym i młodzieży powyżej 15 roku życia) lub terapii rodzinnej. Osoby prowadzące mają pełne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia terapii. Pomoc psychologiczna jest odpłatna. Umówienie wizyty jest możliwe za pośrednictwem sekretariatu CFD (telefonicznie w dni robocze w godz. 9.00-15.00, lub mailowo).

 

Terapeutki:

Katarzyna Zdrzałek