Prace remontowe – Dotacja z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej