Rekolekcje lectio divina Szkoły Formatorek Zakonnych – 3-11 kwietnia 2018

Rekolekcje ze św. Markiem prowadzi ks. dr Krzysztof Wons SDS. Uczestniczy 70 sióstr zakonnych, którym towarzyszy 9 kierowników duchowych.