Rekolekcje Szkoły Formatorek Zakonnych – on line (15-22 kwietnia 2020)

Rekolekcje lectio divina prowadzi ks. Kazimierz Stasiak SAC; temat rekolekcji: „Modlitwa w Ewangelii św. Łukasza”.

Ks. Kazimierz i ekipa CFD modli się w naszym domu w Trzebini, siostry formatorki odprawiają rekolekcje w swoich miejscach pobytu, korzystając z wprowadzeń udostępnianych on line i z kierownictwa duchowego przez komunikatory internetowe.

Prosimy o modlitwę w intencji sióstr formatorek, kierowników duchowych i prowadzącego rekolekcje ks. Kazimierza.

Pamiętamy też o Was, zwłaszcza podczas Mszy świętej o godz. 17.15 i adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 19.30-20.15.