Rekolekcje

Folder CFD na rok 2022 (pdf)

Czym są rekolekcje?

Rekolekcje są czasem pustyni czyli odosobnienia i ciszy w której człowiek wyłączając się z biegu codziennych spraw wchodzi w siebie, by w świetle słowa Bożego głębiej zastanowić się nad swoim życiem i swoimi relacjami z Bogiem, światem i samym sobą.
Rekolekcje są spotkaniem z Bogiem, a przede wszystkim z samym sobą

Dziś bardzo często człowiek ciągle gdzieś się spieszy, dom, praca, dom, ciągle sprawy pilne wygrywają u niego ze sprawami ważnymi. W konsekwencji coraz bardziej jest zagubiony i niezadowolony z życia, bo nie wie po co żyje. W tej sytuacji rekolekcje są „skutecznym środkiem przeciwko złu współczesnego człowieka, który uwikłany w ludzką zmienność żyje poza sobą, zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi”. (św. Jan Paweł II)

Rekolekcje są nadto szansą by:

  • doświadczyć miłości Boga, zakorzenić się w niej i budować swoje życie w oparciu o nią,
  • poznać siebie w świetle Słowa Bożego,
  • skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem i pojednać się z Nim i samym sobą, by no nowo żyć w wolności jak Jego dziecko,
  • odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia,
  • doświadczyć smaku rzeczy duchownych, zwłaszcza modlitwy.