Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Drodzy Przyjaciele Centrum Formacji Duchowej!

Wraz z całym Kościołem uobecniamy w tych dniach Paschę naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. Wraz z Nim, Wcielonym Słowem, przeszliśmy przez tajemnicę cierpienia i nocy grzechu, przez jaśniejący chwałą Krzyż i ciszę Wielkiej Soboty do radości nowego życia.

Życzymy Wam wszystkim, Waszym bliskim i wspólnotom, w których żyjecie, doświadczania każdego dnia mocy Bożego Słowa i zgody na to, że w naszej drodze wiary realizuje się los Słowa – obumieramy dla grzechu, w oczach świata tracimy życie, a przecież odnajdujemy Życie.

Dziękujemy za Wasze życzenia i otaczamy Was wszystkich modlitwą w naszej kaplicy Matki Zbawiciela.

Duszpasterze CFD w Trzebini