Szkoła Formatorek Zakonnych – inauguracja drugiego roku formacji (sesja 8) – 17-21 X 2022

W poniedziałek 17 października br. rozpocznie się drugi rok formacyjny Szkoły Formatorek Zakonnych.

Mszy świętej inauguracyjnej o godz. 10.00 przewodniczył będzie ks. Piotr Stawarz SDS (pierwszy dyrektor CFD Trzebinia, obecnie duszpasterz CFD Kraków).

W drugim roku formacji weźmie udział 47 sióstr.

Temat sesji 8: Wychowanie do modlitwy i życia sakramentalnego.

Droga lectio divina: Nowa tożsamość apostoła. Piotr i ja (Dz 1-2)