Szkoła Formatorek Zakonnych, sesja 10 – 11-14 stycznia (on line)

Temat sesji: Wychowanie do życia charyzmatem własnego instytutu.

Wykłady prowadzą:

ks. prof. A. Derdziuk OFM Cap:

Teologiczny wymiar charyzmatu.

Bogactwo charyzmatu i duchowości instytutu.

Rola założyciela w rozwoju charyzmatu i duchowości członków instytutu.

Przekazywanie charyzmatu i dziedzi-ctwa instytutu.

Odkrywanie osobistej tożsamości w charyzmacie instytutu.

Mgr Jacek Fedorowicz:

Okresy krytyczne związane z kolejnymi etapami życia.

Sytuacje kryzysowe i ich znaczenie w procesie rozwoju powołania i w świado-mym kształtowaniu dojrzałej osobowości.

Zaburzenia w rozwoju psychicznym

i duchowym – rozeznawanie i pomoc.

 

Droga modlitwy lectio divina:

Życie w mocy Ducha. Piotr i ja

Cień przechodzącego Piotra…”.

Piotr ocieniony mocą Ducha.

Lectio: Dz 5, 12-16; J 14, 12.16-17.

 

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

Piotr posłuszny Duchowi.

Lectio: Dz 5, 17-32; Mt 10, 17-20.

 

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże…”.

Apostolska wrażliwość na słowo Boże i Ducha służby. Lectio: Dz 6, 1-7.

 

Wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”.

Piotr posłany, aby w imię Pana udzielać Ducha.

Lectio: Dz 8, 14-24.