Szkoła Formatorek Zakonnych, sesja IX (23-26 XI 2020) – zajęcia on line

Zajęcia dziewiątej sesji SFZ odbędą się on line. Program sesji i dane do logowania zostały siostrom uczestniczkom przesłane drogą mailową.

W razie pytań (problemów technicznych…) prosimy o kontakt z dyrektorem Szkoły ks. Grzegorzem Pomorskim lub z sekretariatem CFD.