Termomodernizacja – postęp prac

Postępują prace z ociepleniem ścian budynków św. Józefa i domu z arkadami oraz prace z wymianą instalacji CO w domu z arkadami.

Wymieniona została większość stolarki okiennej w domu św. Józefa i domu z arkadami (08.2020).

Dziękujemy wszystkim za wsparcie – i to duchowe, i to materialne!

Ekipa CFD Trzebinia