„Życiowe wybory w świetle Słowa Bożego” ks. Piotra Ślęczki SDS w języku ukraińskim

W sierpniu 2017 r. ukazała się na Ukrainie publikacja „Життєві рішення у світлі Божого слова” (Видавництвo Святого Павла, Львів 2017 – www.paulisty.org). Jest to tłumaczenie książki Piotra Ślęczki SDS „Życiowe wybory w świetle Słowa Bożego. Rekolekcje lectio divina z Jakubem, synem Izaaka” (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2013 – www.salwator.com). Przekładu dokonała s. Lena Kuc.