Formularz 24 – 26 listopada 2023 Apostoł i jego niesforni Koryntianie