Programy formacyjne CFD Trzebinia

Program międzyzakonnej formacji juniorackiej (Kurs Formacji Juniorackiej)

Folder Roku Odnowy Duchowej

Folder Szkoły Formatorek Zakonnych

Program formacyjny CFD (omówienie – prezentacja pptx)