Wspólnota CFD

ks. Piotr Ślęczka SDS

dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Trzebini
odpowiedzialny za Szkołę Formatorek Zakonnych, superior wspólnoty

ks. Rafał Pasternak SDS​

odpowiedzialny za Roku Odnowy Duchowej, duszpasterz CFD

ks. Daniel Banaszkiewicz SDS

odpowiedzialny za Kurs Formacji Stałej, duszpasterz CFD

ks. Tadeusz Dobrowolski SDS

odpowiedzialny za Kurs Formacji Juniorackiej, duszpasterz CFD, ekonom wspólnoty

ks. Andrzej Pacholik SDS

odpowiedzialny za warsztaty z psychologii komunikacji, duszpasterz CFD