Jeśli «rozmowa formacyjna jest głównym narzędziem formacji» (por. VC 66),
to umiejętność budowania dojrzałych relacji formacyjnych jest niezbędna.
Dojrzałe relacje tworzy się przy pomocy dobrej komunikacji.
A komunikacji można się nauczyć.

Warsztaty z Psychologii komunikacji dla formatorek to propozycja skierowana do sióstr ze zgromadzeń czynnych lub klauzurowych, które obecnie pełnią posługę formacji początkowej lub stałej w swoich zgromadzeniach zakonnych. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest ukończenie szkoły formatorek, lub innych kursów bezpośrednio przygotowujących do pełnienia tej posługi. Propozycja warsztatów wpisuje się jako pogłębienie wcześniej zdobytych kompetencji w ramach formacji ciągłej formatorek.

Program obejmuje cztery stopnie warsztatów z psychologii komunikacji:

Stopień I – Podstawy psychologii komunikacji: kontakt z własną sferą psychiczną, anatomia komunikatu
Stopień II – Komunikacja międzyosobowa
Stopień III – Asertywność- umiejętność konfrontacji z poszanowaniem granic
Stopień IV – Asertywność – szacunek dla terytorium innych osób

Warsztaty odbywają się w marcu (1-6) i sierpniu (16-21) w ciągu dwóch lat. Rozpoczyna je stała grupa uczestniczek, która może liczyć do 12 sióstr. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do uczestnictwa w warsztatach można zapisywać się meilowo przez adres: cfdtrzebinia@mailsds.net

Przy zgłoszeniu należy podać swoje dane wraz z informacją, jakie przygotowanie do posługi formacyjnej dana siostra posiada.

Warsztaty prowadzi s. Anna Maria Pudełko.