Rok Odnowy Duchowej

Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, organizuje kursy formacyjne dla osób konsekrowanych. Jednym z nich jest Rok Odnowy Duchowej. Odbyło się już 13 edycji Roku Odnowy Duchowej, skorzystało z niego ponad 800 osób konsekrowanych – głównie polskiego pochodzenia, pracujących w różnych krajach. Uczestniczą również osoby konsekrowane ze Słowacji, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi.

Kurs przeznaczony jest dla sióstr po ślubach wieczystych. Program nie przygotowuje do konsekracji – pomaga w jej odnowie i pogłębieniu. Zachęcamy do wzięcia udziału siostry, które chcą odnowić swoją konsekrację, są w trakcie przeżywania jubileuszu życia zakonnego, osoby pracujące na misjach, siostry w czasie roku sabatycznego oraz te, które przeżywają kryzys swojego oddania Chrystusowi.

Edycja 2023-2024

Materiały dla sióstr (strona kodowana)