Rok Odnowy Duchowej – rekolekcje lectio divina (16-24 marca 2024)

W sobotę 16 marca o godz. 17.00 rozpoczynają się rekolekcje lectio divina dla Roku Odnowy Duchowej (Msza święta w dniu rozpoczęcia o godz. 19.00).

Rekolekcje poprowadzi ks. Piotr Ślęczka SDS, dyrektor CFD w Trzebini.

Temat rekolekcji: Uzdrowienia w Ewangelii św. Łukasza.

Rekolekcje zakończą się w Niedzielę Palmową (24 marca) ok. godz. 12.30.

Prosimy o modlitwę w intencji uczestniczek rekolekcji, prowadzącego i kierowników duchowych.